prywatnie

Cześć!

Nazywam się

Tomasz Aniśko.

Kandyduję do Sejmu.

Startuję w województwie lubuskim. Jestem jedynką Koalicji Obywatelskiej. Reprezentuję Partię Zieloni.

Jestem stąd. Urodziłem się i mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem Lubuszaninem od trzech pokoleń.

Jestem mężem Anny, architektki krajobrazu, ojcem Julii, studentki architektury oraz Miłosza, licealisty.

Jestem doktorem nauk ogrodniczych. Kształciłem się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i University of Georgia w Stanach Zjednoczonych.

Byłem naukowcem, wykładowcą, kuratorem ogrodu botanicznego, podróżnikiem, odkrywcą, pisarzem i architektem krajobrazu.

dowiedz się więcej

Rok temu wszedłem do polityki. Nie chciałem już dłużej stać z boku.

Nazywają mnie "człowiekiem z hulajnogą".

Sam nie wiem dlaczego. Powinni nazywać mnie "człowiekiem z zielonym programem".

Zastąpimy spalanie węgla energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (OZE). Umożliwimy każdej obywatelce i obywatelowi, każdej wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, każdej gminie i miastu budowę własnych instalacji OZE, dzięki czemu koszty prądu obniżą się kilkukrotnie, uwolnimy się od smogu oraz powstrzymamy katastrofę klimatyczną.

Po pierwsze, KLIMAT NA ZMIANĘ

A oto on

Przewietrzymy Polskę wymieniając piece, ocieplając budynki i produkując czystą energię. Zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi dzięki zaostrzeniu norm emisji i ułatwieniom w zamianie pojazdów spalinowych na elektryczne. Pomożemy tysiącom Polek i Polaków cierpiącym na choroby wywołane brudnym powietrzem łatwiej oddychać.

Po drugie, CZAS NA ODDECH

Dorównamy Europie w ochronie przyrody. Powiększymy istniejące i stworzymy nowe parki narodowe i rezerwaty. Posadzimy milion hektarów nowych lasów i skończymy z rabunkową gospodarką leśną. Zazielenimy miasta, odtworzymy zadrzewienia śródpolne i posadzimy aleje wzdłuż wszystkich lokalnych dróg.

Po trzecie, CAŁA PUSZCZA PARKIEM

Powstrzymamy nieodpowiedzialne inwestycje prowadzące do pustynnienia Polski. Skończymy z betonowaniem rzek i przekształcaniem ich w kanały transportowe. Uratujemy i przywrócimy przyrodzie najcenniejsze polskie rzeki i jeziora. Na obszarze całego kraju stworzymy system małej retencji, dzięki któremu poprawimy gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową.

Po czwarte, RZEKA A NIE KANAŁ

Zmusimy korporacje do ograniczenia produkcji plastikowych opakowań, odpadów i wyrobów jednorazowego użytku. Obarczymy producentów kosztami utylizacji i recyklingu wytworzonych przez nich odpadów. Zakażemy importu śmieci do Polski i zlikwidujemy nielegalne składowiska odpadów.

Po piąte, MÓJ DOM BEZ PLASTIKU

Zatrzymamy ekspansję przemysłowego chowu zwierząt, który przynosi cierpienie zwierzętom, szkodzi naszemu zdrowiu i niszczy środowisko. Zamkniemy fermy futerkowe, zakażemy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakończymy okrutne polowania na ptaki. Ułatwimy dostęp do produktów wegańskich i informacji o zdrowej diecie.

Po szóste, ONE TEŻ CZUJĄ

Zlikwidujemy wszelkie formy dyskryminacji, bez względu na to, czym jest motywowana. Wszystkim obywatelkom i obywatelom zapewnimy te same prawa, niezależnie od ich płci, narodowości, pochodzenia, religii, światopoglądu, wieku, stanu zdrowia, zamożności lub orientacji seksualnej. Uniwersalne prawa człowieka będą fundamentem naszej polityki społecznej.

Po siódme, WSZYSCY RÓWNI

Chcesz pomóc mi w kampanii wyborczej? Zadzwoń!

602528860